Usluge

Picture
Aluminijumski profili proizvodne dužine 6000 mm pa čak i 6500 mm su u opciji za obradu našom opremom! ITW GEMA Optiflex B duble uspešno ispunjava sve zahteve koje pred njega postavljamo!

Odgovarajućom pripremom površine aluminijuma ostvaruje se dobra veza površine i organske prevlake, te dobra koroziona stabilnost plastificiranog aluminijuma.

Površina aluminijuma je meka i pokrivena sa oksidnim filmom sivkaste boje koji ne dozvoljava prijanjanje organske prevlake! Ako se takvi profili plastificiraju rezultati bi bili poražavajuci! Ne postoji pomenuta veza boje i metala!

Prilikom sečenja ili savijanja boja bi otpadala ili bi se pri sečenju krzala što nije ono što ste očekivali da dobijete kao pravu uslugu plastifikacije!

Stvaraju se intezivne pojave filiformne korozije koja dovodi do stvaranja “klobuka” te sam proces krojenja aluminijuma pokazuje nedostatke loše urađene pripreme!

U tehnološkom procesu pripreme površine aluminijuma značajne su dve tehnološke operacije: uklanjanje sa površine aluminijuma spontano formiranih oksidnih filmova i druga kontrolisano formiranje prevlaka na površini aluminijuma!

Postoji veliki broj tehnoloških procesa pripreme površine aluminijuma, a u praksi su najčešće zastupljeni procesi: Kratka eloksaza, hromatizacija, hromatofosfatiranje, fosfatiranje i nehromatni postupci!

Nanošenje praha se vrši aparatima ITW GEMA i to pozitivnim naelektrisanjem. Komadi koji se plastificiraju su suprotnonaelektrisani (uzemljeni) i tako dolazi do prijanjanja praha za površinu aluminijumskog profila.

Ovakvi elementi se unose u peći gde se zagrevaju na 180 c do 200 c. Usled zagrevanja dolazi do topljenja i polimerizacije molekula praha pri čemu se formira sloj plastikata debljine od 70 – 80 mikrona.

Za elemente enterijera koristi se boja na bazi epoksida dok se za spoljni arhitektonski element koriste boje na bazi poliestera koje su znatno otpornije na ultraljubičaste zrake!

Izbor boja vrši se na osnovu RALL standarda i po određenoj šifri nijanse! Boje mogu biti sa više ili manje sjaja u sebi (polu matt ili matt) kao i floruescetne ili metalik u zavisnosti od želje kupca!

Izbor boje utiče na krajnju cenu usluge plastifikacije kao i vrsta, količina materijala koji se donosi!